31.08
2018

Basen kryty - cennik


Cennik krytej pływalni przy ul. Podgórnej w Prudniku - kompleks sportowy "Sójka"

Cennik krytej pływalni kompleksu sportowego „Sójka”

48-200 Prudnik, ul. Podgórna

Poniedziałek, wtorek

 Środa - Piątek

Sobota, niedziele
i święta

Opłata za korzystanie z niecek basenowych indywidualnie,
w celach rekreacyjnych – za 70 minut (60+10) korzystania
z basenu

06:00-14:00

07:00-14:00

14:00-21:00

11:00 – 20:00

Bilet normalny

8,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

Bilet ulgowy

Przysługuje dzieciom i młodzieży oraz studentom do 26 roku życia za okazaniem legitymacji studenckiej

Dzieci do 3 roku życia wstęp bezpłatny   

6,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

Bilet normalny z wejściem do sauny*

11,00

13,00

13,00

Bilet zniżkowy

przysługuje osobom niepełnosprawnym po okazaniu legitymacji 

4,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

Bilet zniżkowy z wejściem do sauny*

przysługuje osobom niepełnosprawnym po okazaniu legitymacji 

7,00 zł

9,00 zł

9,00 zł

Bilet rodzinny – min. 3 osoby

przysługuje dzieciom do 18 roku życia i ich rodzicom lub opiekunom

7,00 zł osoba dorosła

5 zł dziecko

8,00 zł osoba dorosła

6 zł dziecko

8,00 zł osoba dorosła

6 zł dziecko

Bilet dla posiadacza opolskiej karty rodziny i seniora / karty „Duża Rodzina”

4,00 zł

20% rabatu od ceny regularnej

Bilet dla posiadacza opolskiej karty rodziny i seniora / karty „Duża Rodzina”
z wejściem do sauny*

7,00 zł

20% rabatu od ceny regularnej

Wejście na basen w ramach zajęć wychowania fizycznego dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Prudnik

1 zł / godzinę

Szkółka pływacka

15 zł / godzinę

Bilet dla grup zorganizowanych z instruktorem max. 25 osób

6 zł / godzinę / osobę

 

Karnety

(po doładowaniu karnetu w terminie ważności niewykorzystana kwota przechodzi na kolejny okres)

Wartość karnetu

Cena brutto

Termin ważności

50,00 zł

47,50 zł

180 dni

100,00 zł

92,00 zł

180 dni

250,00 zł

225,00 zł

180 dni

350,00 zł

297,50 zł

365 dni

500,00 zł

400,00 zł

365 dni

Karty podarunkowe

Wartość karty podarunkowej

Cena brutto

Termin ważności

50,00 zł

50,00 zł

180 dni

100,00 zł

100,00 zł

365 dni

Promocje

Godzina dla seniora

czas korzystania z basenu

wraz z sauną
60 minut, ostatnie wejście o godzinie 10.00

(dla osób, które ukończyły
60 rok życia)

Poniedziałek

6:00-11:00

 

Czwartek

7:00-11:00

2 zł / godzinę

Godzina dla seniora

czas korzystania z basenu

wraz z sauną
60 minut,

(dla osób, które ukończyły
60 rok życia)

Sobota, niedziela
i święta

11:00 – 16:00

50% regularnej ceny

Osoby niepełnosprawne dzieci i młodzież do
18 roku życia

(po okazaniu legitymacji)

Poniedziałek – piątek

07:00 – 14:00

2 zł / godzinę

Aktywne ferie

Dzieci i młodzież do 18 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Prudnik po okazaniu legitymacji szkolnej

Poniedziałek – Niedziela

07:00 – 21:00

1 zł / godzinę

Tanie poranki

Poniedziałek – piątek

07:00 – 08:00

5 zł / godzinę

Paszport – Voucher rabatowy Euroregionu Pradziad

Poniedziałek – Niedziela

07:00 – 21:00

10 % rabatu od ceny regularnej  / godzinę

* we wtorki sauna czynna od godziny 11.00

 


 


 

Weteran i weteran poszkodowany korzystają z hali sportowej, siłowni i pływalni, będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z art. 30a Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw

 

Regulamin korzystania z karnetów / kart podarunkowych

 1. Agencja Sportu i Promocji w Prudniku, jako zarządca krytej pływalni przy ul. Podgórnej, zwanej dalej
  w regulaminie „Pływalnią”, prowadzi sprzedaż karnetów oraz kart podarunkowych,
  za pomocą których można regulować płatności za korzystanie z Pływalni.
 2. Karnet / karta podarunkowa jest własnością Pływalni i można otrzymać go jedynie w kasie Pływalni.
 3. Z karnetu / karty podarunkowej korzystać można w godzinach pracy Pływalni i obejmuje
  on / ona korzystanie z niecek pływackiej, rekreacyjnych i sauny.
 4. Termin ważności karnetu uzależniony jest od jego nominalnej wartości bądź wartości jego kolejnego doładowania, zgodnie z cennikiem Pływalni.
 5. Po upływie terminu ważności karnetu należy zwrócić go w kasie Pływalni w ciągu 14 dni lub ponownie doładować. Okres ważności karnetu przedłuża się od dnia jego doładowania. Środki pieniężne pozostałe z poprzedniego okresu ważności karnetu przechodzą na okres następny.
 6. Po upływie 14 dni od daty ważności karnetu Klient traci prawo do niewykorzystanych środków pieniężnych z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. Termin ważności karnetu przedłużany jest o ilość dni postoju Pływalni związanego z jej konserwacją techniczną.
 8. Termin ważności karty podarunkowej uzależniony jest od jej nominalnej wartości. Niemożliwym jest doładowanie lub przedłużenie terminu ważności karty podarunkowej.
 9. Klient ma prawo do duplikatu karnetu w przypadku gdy uległ on zniszczeniu bądź utracie.
  W momencie utraty lub zniszczenia karnetu Klient traci prawo do zwrotu pobranej kaucji,
  a za wydanie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 10,00 zł. Środki zgromadzone na zniszczonym lub utraconym karnecie przechodzą na duplikat karnetu.
 10. Środki pieniężne zgromadzone na karnecie / karcie podarunkowej nie podlegają wymianie na gotówkę.
 11. Z karnetu skorzystać może jednorazowo dowolna ilość osób o ile środki zgromadzone na karnecie na to pozwolą.
 12. Do karnetu / karty podarunkowej nie stosuje się innych promocji obowiązujących na Pływalni w czasie jego ważności.
 13. Korzystanie z usług nieobjętych karnetem wymaga opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem Pływalni.
 14. Karnet / karta podarunkowa nie upoważnia do korzystania z usług Pływalni poza kolejnością,
  a możliwość skorzystania przez Klienta z usług Pływalni w danym czasie jest uzależniona od ilości Klientów korzystających w tym czasie z Pływalni.
 15. Każdego klienta korzystającego z usług Pływalni na podstawie karnetu / karty podarunkowej obowiązuje Regulamin Pływalni.

Karnety

Wartość karnetu

Rabat %

Cena brutto

Termin ważności

50,00 zł

5

47,50 zł

180 dni

100,00 zł

8

92,00 zł

180 dni

250,00 zł

10

225,00 zł

180 dni

350,00 zł

15

297,50 zł

365 dni

500,00 zł

20

400,00 zł

365 dni

Karty podarunkowe

Wartość karty podarunkowej

Cena brutto

Termin ważności

50,00 zł

50,00 zł

180 dni

100,00 zł

100,00 zł

365 dni

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie