25.11
2021

Realizacja projektu „Pewniej na pograniczu”

Agencja Sportu i Promocji w Prudniku realizuje projekt pn. „Pewniej na pograniczu”. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Prudnik.

Wspomniany projekt zakłada przeprowadzenie w latach 2021-2022 następujących działań:
1) zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia szkoleń oraz ćwiczeń i pokazów dotyczących udzielania pierwszej pomocy; zakup sprzętu ratowniczego na wyposażenie obiektów Agencji Sportu i Promocji w Prudniku;
2) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Straży Miejskiej i OSP, dotyczących udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia;
3) realizację kampanii informacyjno-promocyjnej dla mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego.

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie