31.08
2018

Cennik i oferty specjalne

Wysokość opłat za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych
pozostających w administrowaniu Agencji Sportu i Promocji w Prudniku.

PDFcennik obiekty.pdf

Obiekt
sportowo - rekreacyjny

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

 

Kąpielisko przy
ul. Zwycięstwa w Prudniku

Bilet wstępu dla dzieci i młodzieży szkolnej

4 zł

 

Bilet wstępu dla dorosłych

6 zł

 

 

Bilet wstępu dla grup zorganizowanych / osobę 
(grupy od 10 osób)

3 zł

 

Bilet wstępu dla uprawnionego okaziciela Opolskiej – Prudnickiej Karty Rodziny

Bilet wstępu dla osoby niepełnosprawnej (po okazaniu legitymacji)

2 zł

 

Hala sportowa przy
ul. Łuczniczej 1 w Prudniku

Wynajem hali (sektor) przez organizacje, stowarzyszenia i kluby sportowe z siedzibą na terenie Gminy Prudnik

20 zł / za jedną godzinę/

 

Wynajem hali w celach sportowych (I, II, III sektor)

200 zł / za jedną godzinę/ 

 

Wynajem hali w celach komercyjnych niezwiązanych
z działalnością sportową (I, II, III sektor)

400 zł / za jedną godzinę/

 

Wynajem I lub II sektora hali
w celach sportowych

70 zł / za jedną godzinę/

 

Wynajem I lub II sektora hali
w celach komercyjnych niezwiązanych z działalnością sportową

140 zł / za jedną godzinę/

 

Wynajem III sektora hali
w celach sportowych 

60 zł / za jedną godzinę/

 

Wynajem III sektora hali w celach komercyjnych niezwiązanych
z działalnością sportową

120 zł / za jedną godzinę/

 

 

Udostępnienie hali szkołom i instytucjom oświatowym z siedzibą na terenie Gminy Prudnik

10 zł / za jedną godzinę/

 

 

Hala sportowa w Kompleksie Sportowym Sójka przy ul. Podgórnej

Wynajem hali przez organizację, stowarzyszenia i kluby sportowe na terenie Gminy Prudnik

20 zł / za jedną godzinę/

 

Wynajem hali w celach sportowych

50 zł / za jedną godzinę/

 

Wynajem hali w celach komercyjnych niezwiązanych z działalnością sportową

100 zł / za jedną godzinę/

 

Udostępnienie hali szkołom i instytucjom oświatowym z siedzibą na terenie Gminy Prudnik

10 zł / za jedną godzinę/

- z wyłączeniem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr. 1 w Prudniku

 

Hala sportowa w Łące Prudnickiej

Wynajem hali przez organizację, stowarzyszenia i kluby sportowe na terenie Gminy Prudnik

20 zł / za jedną godzinę/

 

Wynajem hali w celach sportowych

50 zł / za jedną godzinę/

 

Wynajem hali w celach komercyjnych niezwiązanych z działalnością  sportową

100 zł / za jedną godzinę/

 

 

 

Boiska sportowe wykorzystywane w celach sportowych przez kluby i stowarzyszenia sportowe z siedzibą na terenie gminy Prudnik *

Boiska sportowe na stadionie
przy ul. Kolejowej 7 w Prudniku

50 zł /na miesiąc/

 

Boisko sportowe na stadionie
przy ul. Włoskiej w Prudniku

50 zł /na miesiąc/

 

Boisko sportowe w Niemysłowicach

50 zł /na miesiąc/

 

 

Boisko sportowe w Łące Prudnickiej

50 zł /na miesiąc/

 

 

Boisko sportowe w Moszczance

50 zł /na miesiąc/

 

 

Boisko sportowe w Szybowicach

20 zł /na miesiąc/

 

 

Boisko sportowe w Czyżowicach

20 zł /na miesiąc/

 

 

Boisko sportowe w Rudziczce

20 zł /na miesiąc/

 

 

Boisko sportowe w Mieszkowicach

20 zł /na miesiąc/

 

 

Boiska sportowe wykorzystywane w celach sportowych przez kluby i stowarzyszenia sportowe z siedzibą poza terenem gminy Prudnik

Boiska sportowe na stadionie
przy ul. Kolejowej 7 w Prudniku

 

55 zł /za jedną godzinę/

 

Boisko sportowe na stadionie
przy ul. Włoskiej w Prudniku

 

55 zł / za jedną godzinę/

 

Boisko sportowe w Niemysłowicach

55 zł / za jedną godzinę/

 

 

Boisko sportowe w Łące Prudnickiej

55 zł / za jedną godzinę/

 

 

Boisko sportowe w Moszczance

55 zł / za jedną godzinę/

 

 

Boisko sportowe w Szybowicach

55 zł / za jedną godzinę/

 

 

Boisko sportowe w Czyżowicach

55 zł / za jedną godzinę/

 

 

Boisko sportowe w Rudziczce

55 zł / za jedną godzinę/

 

 

Boisko sportowe w Mieszkowicach

55 zł / za jedną godzinę/

 

 

Boiska sportowe wykorzystywane w celach sportowych przez kluby i stowarzyszenia sportowe korzystające z noclegów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku
z oddziałem w Wieszczynie

Boiska sportowe na stadionie
przy ul. Kolejowej 7 w Prudniku

30 zł za jeden dzień

 

Boisko sportowe na stadionie
przy ul. Włoskiej w Prudniku

30 zł za jeden dzień

 

Boisko sportowe w Niemysłowicach

 

30 zł za jeden dzień

 

Boisko sportowe w Łące Prudnickiej

30 zł za jeden dzień

 

 

Boisko sportowe w Moszczance

30 zł za jeden dzień

 

 

Boisko sportowe w Szybowicach

 

30 zł za jeden dzień

 

Boisko sportowe w Czyżowicach

 

30 zł za jeden dzień

 

Boisko sportowe w Rudziczce

30 zł za jeden dzień

 

 

Boisko sportowe w Mieszkowicach

30 zł za jeden dzień

 

 

Korty tenisowe **

Korty tenisowe ul. Kolejowa 7

w Prudniku

15 zł / za jedną godzinę / przy obsłudze ASiP

 

2 zł / za jedną godzinę / przy obsłudze własnej **

 

 

*nie dotyczy miejscowych klubów sportowych i stowarzyszeń 

**szczotkowanie kortu, malowanie linii

 

Weteran i weteran poszkodowany korzystają z hali sportowej, siłowni i pływalni, będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z art. 30a Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie