31.08
2018

Basen kryty - cennik

 

 

Cennik krytej pływalni przy ul. Podgórnej w Prudniku - kompleks sportowy "Sójka"

Obiekt
sportowo-rekreacyjny

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

Kryta pływalnia Kompleksu Sportowego „Sójka” przy ul. Podgórnej

Opłata za korzystanie z niecek basenowych indywidualnie, w celach rekreacyjnych – za 70 minut (60+10) korzystania z basenu

(czas liczony jest od otrzymania transpondera do momentu jego zdania)

(przekroczenie tego czasu powoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości1/60 ceny biletu za każdą rozpoczętą minutę przekroczenia)

(Sauna w cenie biletu)

Bilet normalny

17 zł

Bilet ulgowy

Przysługuje dzieciom, młodzieży oraz studentom do 26 roku życia za okazaniem legitymacji

14 zł

Bilet zniżkowy dla dzieci

dzieci i młodzież wraz z opiekunem

poniedziałek – piątek

7:00 – 15:00

Dzieci do 3 roku życia - wstęp bezpłatny

6 zł

Bilet dla osoby niepełnosprawnej i opiekuna

Bilet przysługuje po okazaniu stosownej legitymacji

12 zł

Bilet rodzinny – min. 3 osoby

12 zł osoba dorosła

10 zł dziecko

Bilet dla posiadacza Opolskiej Karty Rodziny i Seniora / Karty Dużej Rodziny / rencista / emeryt

13 zł

Wejście na basen w ramach zajęć wychowania fizycznego dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych na terenie Gminy Prudnik

1 zł

Szkółka pływacka – dzieci początkujące

180 zł / miesiąc

Szkółka pływacka – dzieci zaawansowane

100 zł / miesiąc

Szkółka pływacka – dorośli

100 zł / miesiąc

Sekcja pływacka

260 zł / miesiąc

Bilet dla grup zorganizowanych z instruktorem od 6 osób

10 zł

Bilet dla instruktora

8 zł / godzinę

Bilet dla zawodników sekcji pływackiej (po okazaniu legitymacji sportowej lub karty sportowca), dla uczestników kursu na ratownika wodnego oraz dla służb OSP i MDP (po okazaniu zaświadczenia wydanego przez Zarząd OSP)

6 zł

Wynajem toru

100 zł / godzinę

Wynajem toru długoterminowy

80 zł / godzinę

Karnety (po doładowaniu karnetu w terminie ważności niewykorzystana kwota przechodzi na kolejny okres)

Wartość karnetu

Cena brutto

Termin ważności

50,00 zł

47,50 zł

180 dni

100,00 zł

92,00 zł

180 dni

250,00 zł

225,00 zł

180 dni

350,00 zł

297,50 zł

365 dni

500,00 zł

400,00 zł

365 dni

Wydanie duplikatu karty

10 zł

Karty podarunkowe

Wartość karty podarunkowej

Cena brutto

Termin ważności

50,00 zł

50,00 zł

180 dni

100,00 zł

100,00 zł

365 dni

Promocje

Godzina dla seniora

Od poniedziałku do czwartku

7:00 – 11:00

Czas korzystania z basenu wraz z sauną*, ostatnie wejście o godz. 09:59

(dla osób, które ukończyły 60 rok życia)

6,00 zł

Aktywne ferie

Dzieci i młodzież do 18 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Prudnik

(po okazaniu legitymacji szkolnej)

poniedziałek – niedziela

7:00 – 21:00

2,00 zł / godzinę

Tanie poranki

Poniedziałek, wtorek 6:00 do 10:00

Środa – piątek 7:00 do 10:00

ostatnie wejście o godz. 08:59

 

8,00 zł

Paszport – Voucher rabatowy Euroregionu Pradziad

poniedziałek – niedziela

7:00 – 21:00

13 zł

* sauna czynna od poniedziałku do środy od godziny 14:00

Weteran i weteran poszkodowany korzystają z hali sportowych, siłowni i pływalni, będących z zasobie jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z art. 30a Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o którym wyżej mowa, jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego.

 

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie