31.08
2018

Hale sportowe - cennik

                                               Cennik obiektów sportowo-rekreacyjnych pozostających
                                               w administrowaniu Agencji Sportu i Promocji w Prudniku

Obiekt
sportowo-rekreacyjny

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

Hala sportowa przy ul. Łuczniczej 1 w Prudniku

Wynajem hali (sektor) przez organizacje, stowarzyszenia i kluby sportowe z siedzibą na terenie Gminy Prudnik

zajęcia wychowania fizycznego dla służb mundurowych.

20 zł/za jedną godzinę

Wynajem hali w celach sportowych (I, II, III sektor)

200 zł / za jedną godzinę

Wynajem hali w celach komercyjnych niezwiązanych z działalnością sportową (I, II, III sektor)

400 zł / za jedną godzinę

Wynajem I lub II sektora hali w celach sportowych

70 zł / za jedną godzinę

Wynajem I lub II sektora hali w celach komercyjnych niezwiązanych z działalnością sportową

140 zł / za jedną godzinę

Wynajem III sektora hali w celach sportowych

60 zł / za jedną godzinę

Wynajem III sektora hali w celach komercyjnych niezwiązanych z działalnością sportową

120 zł / za jedną godzinę

Udostępnienie hali szkołom i instytucjom oświatowym z siedzibą na terenie Gminy Prudnik

10 zł / za jedną godzinę

Hala sportowa w Kompleksie Sportowym Sójka przy ul. Podgórnej

Wynajem hali przez organizacje, stowarzyszenia i kluby sportowe na terenie Gminy Prudnik

20 zł / za jedną godzinę

Wynajem hali w celach sportowych

50 zł / za jedną godzinę

Wynajem hali w celach komercyjnych niezwiązanych z działalnością sportową

100 zł / za jedną godzinę

Udostępnienie hali szkołom i instytucjom oświatowym na terenie Gminy Prudnik

10 zł / za jedną godzinę

 

- z wyłączeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Prudniku

Hala sportowa w Łące Prudnickiej

Wynajem hali przez organizacje, stowarzyszenia i kluby sportowe na terenie Gminy Prudnik

20 zł / za jedną godzinę

Wynajem hali w celach niekomercyjnych oraz w celach sportowych

50 zł / za jedną godzinę

Wynajem hali w celach komercyjnych niezwiązanych z działalnością sportową

100 zł / za jedną godzinę

Udostępnienie hali szkołom i instytucjom oświatowym z siedzibą na terenie Gminy Prudnik

10 zł / za jedną godzinę

 

- z wyłączeniem

1. Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Złoty Potok” w Łące Prudnickiej,

 

2. Publicznego Przedszkola „Pod Kasztanem” w Łące Prudnickiej

Weteran i weteran poszkodowany korzystają z hali sportowych, siłowni i pływalni, będących z zasobie jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z art. 30a Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o którym wyżej mowa, jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego.

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie