31.08
2018

Basen letni - cennik

 

                                         Cennik obiektów sportowo-rekreacyjnych pozostających
                                         w administrowaniu Agencji Sportu i Promocji w Prudniku

Obiekt
sportowo-rekreacyjny

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

Kąpielisko przy ul. Zwycięstwa w Prudniku

Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej oraz emerytom i rencistom po okazaniu stosownej legitymacji

7 zł

Bilet wstępu dla dorosłych

9 zł

Bilet wstępu dla grup zorganizowanych / osobę (grupy od 10 osób)

6 zł

Bilet wstępu dla uprawnionego okaziciela Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

 

Bilet wstępu dla osoby niepełnosprawnej i opiekuna (po okazaniu legitymacji)

 

5 zł

 

Weteran i weteran poszkodowany korzystają z hali sportowych, siłowni i pływalni, będących z zasobie jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z art. 30a Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o którym wyżej mowa, jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie