31.08
2018

Boiska piłkarskie - cennik

 

                                       Cennik obiektów sportowo-rekreacyjnych pozostających
                                       w administrowaniu Agencji Sportu i Promocji w Prudniku

Obiekt
sportowo-rekreacyjny

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

Boiska sportowe wykorzystywane w celach sportowych przez kluby i stowarzyszenia sportowe z siedzibą na terenie Gminy Prudnik **

Boiska sportowe na stadionie przy ul. Kolejowej 7 w Prudniku

100 zł / na miesiąc

Boisko sportowe na stadionie przy ul. Włoskiej w Prudniku

100 zł / na miesiąc

Boisko sportowe w Niemysłowicach

100 zł / na miesiąc

Boisko sportowe w Łące Prudnickiej

100 zł / na miesiąc

Boisko sportowe w Moszczance

100 zł / na miesiąc

Boisko sportowe w Szybowicach

50 zł / na miesiąc

Boisko sportowe w Czyżowicach

50 zł / na miesiąc

Boisko sportowe w Rudziczce

50 zł / na miesiąc

Boiska sportowe wykorzystywane w celach sportowych przez kluby i stowarzyszenia sportowe z siedzibą poza terenem Gminy Prudnik

Boiska sportowe na stadionie przy ul. Kolejowej 7 w Prudniku

70 zł / za jedną godzinę

Boisko sportowe na stadionie przy ul. Włoskiej w Prudniku

70 zł / za jedną godzinę

Boisko sportowe w Niemysłowicach

70 zł / za jedną godzinę

Boisko sportowe w Łące Prudnickiej

70 zł / za jedną godzinę

Boisko sportowe w Moszczance

70 zł / za jedną godzinę

Boisko sportowe w Szybowicach

55 zł / za jedną godzinę

Boisko sportowe w Czyżowicach

55 zł / za jedną godzinę

Boisko sportowe w Rudziczce

55 zł / za jedną godzinę

Boiska sportowe wykorzystywane w celach sportowych przez kluby i stowarzyszenia sportowe korzystające z noclegów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku z oddziałem w Wieszczynie

Boiska sportowe na stadionie przy ul. Kolejowej 7 w Prudniku

100 zł / za jeden dzień

Boisko sportowe na stadionie przy ul. Włoskiej w Prudniku

100 zł / za jeden dzień

Boisko sportowe w Niemysłowicach

100 zł / za jeden dzień

Boisko sportowe w Łące Prudnickiej

100 zł / za jeden dzień

Boisko sportowe w Moszczance

100 zł / za jeden dzień

Boisko sportowe w Szybowicach

100 zł / za jeden dzień

Boisko sportowe w Czyżowicach

100 zł / za jeden dzień

Boisko sportowe w Rudziczce

100 zł / za jeden dzień

**nie dotyczy klubów sportowych i stowarzyszeń będących gospodarzem danego obiektu

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie