27.12
2021

Realizacja projektu „Pewniej na pograniczu”

Jednym z przedsięwzięć realizowanych przez Agencję Sportu i Promocji w Prudniku w roku 2021 był projekt pn. „Pewniej na pograniczu”. Jego głównym celem była poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim, poprzez zintensyfikowanie współpracy instytucji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Projekt „Pewniej na pograniczu” zakładał zrealizowanie następujących działań:
1) zakupy sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia szkoleń oraz ćwiczeń i pokazów dotyczących udzielania pierwszej pomocy; zakup sprzętu ratowniczego na wyposażenie obiektów Agencji Sportu i Promocji w Prudniku;
2) przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Straży Miejskiej i członków OSP, dotyczącego udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia;
3) realizację kampanii informacyjno-promocyjnej dla mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego.

ad. 1) 
W okresie wakacyjnym na terenie dwóch obiektów Agencji Sportu i Promocji w Prudniku zamontowane zostały zakupione w ramach projektu defibrylatory zewnętrzne AED:
- Kompleks Sportowy „Sójka” (ul. Podgórna 7) - przy wejściu na halę; 
- Stadion Sportowy (ul. Kolejowa 7) – pawilon sportowy przy stadionie.

Pewniej_1_defibr_obiekty_fot_01.jpegPewniej_1_defibr_obiekty_fot_02.jpegPewniej_1_defibr_obiekty_fot_03.jpegPewniej_1_defibr_obiekty_fot_04.jpegPewniej_1_defibr_obiekty_fot_05.jpeg

Ponadto ASiP zaopatrzyła się również w defibrylator treningowy, który wykorzystywano podczas szkoleń z udzielania pierwszej pomocy. Urządzenie wygląda i działa tak samo jak prawdziwy AED, jednak nie dostarcza energii podczas symulowanego wstrząsu.

Pewniej_1_defibr_tren_fot_06.jpegPewniej_1_defibr_tren_fot_07.jpeg

Zakupiono także zestaw ratowniczy PSP R-1 (składający się z torby, kompletu szyn Kramera i deski ortopedycznej), z którego korzysta przede wszystkim Gminne Centrum Reagowania w Prudniku. Zestaw R-1 ma za zadanie umożliwienie ratownikom udzielania osobom poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia, zgodnie z obowiązującymi procedurami.
W ramach projektu zakupiony został również wodny manekin treningowy. Jest to specjalistyczny fantom, przeznaczony do realistycznych ćwiczeń z zakresu ratownictwa wodnego, w tym treningów przeprowadzanych na wodzie.

Pewniej_2_sprzęt_fot_02.jpegPewniej_2_sprzęt_fot_03.jpegPewniej_2_sprzęt_fot_04.jpegPewniej_2_sprzęt_fot_05.jpegPewniej_2_sprzęt_fot_06.jpeg

ad. 2)
Projekt „Pewniej na pograniczu” zakładał przeprowadzenie szkolenia, m.in. dla pracowników Straży Miejskiej oraz członków OSP, dotyczącego udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Takie szkolenie odbyło się na terenie Kompleksu Sportowego „Sójka” w dniu 24 listopada br.

Pewniej_3_szkolenie_fot_01.jpegPewniej_3_szkolenie_fot_02.jpegPewniej_3_szkolenie_fot_03.jpegPewniej_3_szkolenie_fot_04.jpegPewniej_3_szkolenie_fot_05.jpegPewniej_3_szkolenie_fot_06.jpeg

ad. 3)
W grudniu zrealizowano ostatnie projektowe działanie, czyli kampanię informacyjno-promocyjną, której celem był wzrost wiedzy wśród społeczności pogranicza polsko-czeskiego na temat udzielania pierwszej pomocy (w tym przy użyciu defibrylatora AED).
Kampania była skierowana w szczególności do dzieci i młodzieży z terenu pogranicza polsko-czeskiego, ale także do dorosłych obywateli polskich i czeskich. Zrealizowano ją poprzez cykl spotkań z mieszkańcami, w trakcie których odbywały się szkolenia dotyczące udzielania pierwszej pomocy.

Plakat - Kampania inform-prom. dla mieszkańców.jpeg

Pierwsze spotkanie odbyło się w prudnickim Klubie Senior +. Ponadto na Kompleksie Sportowym „Sójka” przeszkolono młodych adeptów koszykówki, zrzeszonych w klubie MUKS „SMYK” Prudnik. Szkolono również podczas „Mikołajkowych Gier i Zabaw” – imprezy organizowanej przez KS „Pogoń” Prudnik dla dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia Akademii Koszykówki Pogoń Prudnik. Ostatnie dwa spotkania odbyły się w Wiejskich Domach Kultury: w Łące Prudnickiej oraz Mieszkowicach. W zajęciach uczestniczyli: dzieci, młodzież oraz rodzice.

Pewniej_4_kampania_fot_01.jpegPewniej_4_kampania_fot_02.jpegPewniej_4_kampania_fot_03.jpegPewniej_4_kampania_fot_04.jpegPewniej_4_kampania_fot_05.jpegPewniej_4_kampania_fot_06.jpegPewniej_4_kampania_fot_07.jpegPewniej_4_kampania_fot_08.jpegPewniej_4_kampania_fot_09.jpegPewniej_4_kampania_fot_10.jpegPewniej_4_kampania_fot_11.jpegPewniej_4_kampania_fot_12.jpegPewniej_4_kampania_fot_13.jpegPewniej_4_kampania_fot_14.jpegPewniej_4_kampania_fot_15.jpeg

W realizację kampanii szczególnie zaangażowała się Szkolna Drużyna Ratownicza POMOCNA DŁOŃ, działająca przy Zespole Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku pod kierownictwem nauczycielki, pani Sabiny Wencel. Jedno ze spotkań poprowadzone zostało przez ratowników zatrudnionych w PCM Prudnik.

Pewniej_5_SDR_Pomocna_Dłoń_fot_01.jpegPewniej_5_SDR_Pomocna_Dłoń_fot_02.jpegPewniej_5_SDR_Pomocna_Dłoń_fot_03.jpeg

Uczestnicy każdego ze spotkań otrzymali gadżety promocyjne: opaski świecące - zwiększające bezpieczeństwo pieszych oraz osób uprawiających sport na świeżym powietrzu po zmroku, oraz podręczne apteczki. Dystrybuowane były również ulotki na temat udzielania pierwszej pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania defibrylatora AED.

Pewniej_6_gadżety_fot_01.jpegPewniej_6_gadżety_fot_02.jpegUlotka inf s.01 (PL) www.jpeg

PDFUlotka informacyjna (PL/CZ).pdf (1,67MB) –  plik pdf (1,67 MB)

Efekty realizacji projektu
Przewiduje się, że opisane działania - wyposażenie w nowoczesny i niezbędny sprzęt, przeprowadzenie wspólnych ćwiczeń oraz kampanii informacyjnej - przyczynią się do wzrostu poziomu wiedzy na temat sposobu udzielania pierwszej pomocy wśród mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego, w tym również dzieci i młodzieży. Da to w przyszłości większe szanse na rozpoczęcie udzielania pierwszej pomocy w sytuacji kryzysowej przez uczestników lub obserwatorów wypadków, przed przyjazdem na miejsce zdarzenia wykwalifikowanych służb ratowniczych.
Uczestnicy spotkań przekonali się, że defibrylator AED zwiększa szansę na przeżycie w sytuacji zatrzymania oddechu oraz krążenia u poszkodowanego nawet o kilkadziesiąt procent, a przy tym urządzenie to jest łatwe w obsłudze. Poprzez udzielane komendy głosowe sprawnie poinstruuje - nawet laika - w jaki sposób udzielić pomocy osobie poszkodowanej.

Projekt „Pewniej na pograniczu” jest współfinansowany za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa „Przekraczamy granice”. Całkowita wartość projektu to ponad 23,2 tys. Euro.

logotypy 1024.jpeg

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie