31.08
2018

Cennik i oferty specjalne

Załącznik
do Zarządzenia Nr 452/2022
Burmistrza Prudnika
z dnia 07.11.2022r.

Wysokość opłat za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych
pozostających w administrowaniu Agencji Sportu i Promocji w Prudniku.

Obiekt
sportowo-rekreacyjny

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

Kąpielisko przy ul. Zwycięstwa w Prudniku

Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej oraz emerytom i rencistom po okazaniu stosownej legitymacji

7 zł

Bilet wstępu dla dorosłych

9 zł

Bilet wstępu dla grup zorganizowanych / osobę (grupy od 10 osób)

6 zł

Bilet wstępu dla uprawnionego okaziciela Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

 

Bilet wstępu dla osoby niepełnosprawnej i opiekuna (po okazaniu legitymacji)

5 zł

Kryta pływalnia Kompleksu Sportowego „Sójka” przy ul. Podgórnej

Opłata za korzystanie z niecek basenowych indywidualnie, w celach rekreacyjnych – za 70 minut (60+10) korzystania z basenu

(czas liczony jest od otrzymania transpondera do momentu jego zdania)

 (przekroczenie tego czasu powoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 1/60 ceny biletu za każdą rozpoczętą minutę przekroczenia)

Uwaga: Sauna w cenie biletu!

Bilet normalny

17 zł

Bilet ulgowy

Przysługuje dzieciom, młodzieży oraz studentom do 26 roku życia za okazaniem legitymacji

 

- dzieci i młodzież wraz z opiekunem

poniedziałek – piątek

7:00 – 15:00

 

Dzieci do 3 roku życia -wstęp bezpłatny

 

 

14 zł

 

 

6,00 zł

Bilet dla osoby niepełnosprawnej                         i opiekuna

 

Bilet przysługuje po okazaniu stosownej legitymacji

 

12,00 zł

 

 

 

 

Bilet rodzinny – min. 3 osoby

12 zł osoba dorosła

10 zł dziecko

Bilet dla posiadacza Opolskiej Karty Rodziny i Seniora / Karty Dużej Rodziny / rencista / emeryt

13 zł

Wejście na basen w ramach zajęć wychowania fizycznego dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych na terenie Gminy Prudnik

1 zł

Szkółka pływacka – dzieci początkujące

180 zł / miesiąc

Szkółka pływacka – dzieci zaawansowane

100 zł / miesiąc

Szkółka pływacka – dorośli

100 zł / miesiąc

Sekcja pływacka

260 zł / miesiąc

Bilet dla grup zorganizowanych z instruktorem od 6 osób

10 zł

Bilet dla instruktora

8 zł / godzinę

Bilet dla zawodników sekcji pływackiej (po okazaniu legitymacji sportowej lub karty sportowca), dla uczestników kursu na ratownika wodnego oraz dla służb OSP i MDP (po okazaniu zaświadczenia wydanego przez Zarząd OSP)

6 zł

Wynajem toru

100 zł / godzinę

Wynajem toru długoterminowy

80 zł / godzinę

Karnety (po doładowaniu karnetu w terminie ważności niewykorzystana kwota przechodzi na kolejny okres)

Wartość karnetu

Cena brutto

Termin ważności

50,00 zł

47,50 zł

180 dni

100,00 zł

92,00 zł

180 dni

250,00 zł

225,00 zł

180 dni

350,00 zł

297,50 zł

365 dni

500,00 zł

400,00 zł

365 dni

Wydanie duplikatu karty

10 zł

Karty podarunkowe

Wartość karty podarunkowej

Cena brutto

Termin ważności

50,00 zł

50,00 zł

180 dni

100,00 zł

100,00 zł

365 dni

Promocje

Godzina dla seniora

Od poniedziałku do czwartku

7:00 – 11:00

Czas korzystania z basenu wraz z sauną*, ostatnie wejście o godz. 09:59

(dla osób, które ukończyły 60 rok życia)

6,00 zł

Aktywne ferie

Dzieci i młodzież do 18 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Prudnik

(po okazaniu legitymacji szkolnej)

poniedziałek – niedziela

7:00 – 21:00

2,00 zł / godzinę

Tanie poranki

Poniedziałek, wtorek 6:00 do 10:00

Środa – piątek 7:00 do 10:00

ostatnie wejście o godz. 08:59

 

8,00 zł

Paszport – Voucher rabatowy Euroregionu Pradziad

poniedziałek – niedziela

7:00 – 21:00

13 zł

Hala sportowa przy ul. Łuczniczej 1 w Prudniku

Wynajem hali (sektor) przez organizacje, stowarzyszenia i kluby sportowe z siedzibą na terenie Gminy Prudnik,

zajęcia wychowania fizycznego dla służb mundurowych.

20 zł/za jedną godzinę

Wynajem hali w celach niekomercyjnych oraz celach sportowych (I, II, III sektor)

200 zł / za jedną godzinę

Wynajem hali w celach komercyjnych, niezwiązanych z działalnością sportową (I, II, III sektor)

400 zł / za jedną godzinę

Wynajem I lub II sektora hali w celach niekomercyjnych oraz celach sportowych

70 zł / za jedną godzinę

Wynajem I lub II sektora hali w celach komercyjnych, niezwiązanych z działalnością sportową

140 zł / za jedną godzinę

Wynajem III sektora hali w celach niekomercyjnych oraz celach sportowych

60 zł / za jedną godzinę

Wynajem III sektora hali w celach komercyjnych, niezwiązanych z działalnością sportową

120 zł / za jedną godzinę

Udostępnienie hali szkołom i instytucjom oświatowym z siedzibą na terenie Gminy Prudnik

10 zł / za jedną godzinę

Hala sportowa w Kompleksie Sportowym Sójka przy ul. Podgórnej

Wynajem hali przez organizacje, stowarzyszenia i kluby sportowe na terenie Gminy Prudnik,

zajęcia wychowania fizycznego dla służb mundurowych.

20 zł / za jedną godzinę

Wynajem hali w celach niekomercyjnych oraz celach sportowych

50 zł / za jedną godzinę

Wynajem hali w celach komercyjnych, niezwiązanych z działalnością sportową

100 zł / za jedną godzinę

Udostępnienie hali szkołom i instytucjom oświatowym na terenie Gminy Prudnik

10 zł / za jedną godzinę

 

- z wyłączeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Prudniku

Hala sportowa w Łące Prudnickiej

Wynajem hali przez organizacje, stowarzyszenia i kluby sportowe na terenie Gminy Prudnik

20 zł / za jedną godzinę

Wynajem hali w celach niekomercyjnych oraz celach sportowych

50 zł / za jedną godzinę

Wynajem hali w celach komercyjnych, niezwiązanych z działalnością sportową

100 zł / za jedną godzinę

Udostępnienie hali szkołom i instytucjom oświatowym z siedzibą na terenie Gminy Prudnik

10 zł / za jedną godzinę

 

- z wyłączeniem

1. Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Złoty Potok” w Łące Prudnickiej,

 

2. Publicznego Przedszkola „Pod Kasztanem” w Łące Prudnickiej

Boiska sportowe wykorzystywane w celach sportowych przez kluby i stowarzyszenia sportowe z siedzibą na terenie Gminy Prudnik **

Boiska sportowe na stadionie przy ul. Kolejowej 7 w Prudniku

100 zł / na miesiąc

Boisko sportowe na stadionie przy ul. Włoskiej w Prudniku

100 zł / na miesiąc

Boisko sportowe w Niemysłowicach

100 zł / na miesiąc

Boisko sportowe w Łące Prudnickiej

100 zł / na miesiąc

Boisko sportowe w Moszczance

100 zł / na miesiąc

Boisko sportowe w Szybowicach

50 zł / na miesiąc

Boisko sportowe w Czyżowicach

50 zł / na miesiąc

Boisko sportowe w Rudziczce

50 zł / na miesiąc

Boiska sportowe wykorzystywane w celach sportowych przez kluby i stowarzyszenia sportowe z siedzibą poza terenem Gminy Prudnik

Boiska sportowe na stadionie przy ul. Kolejowej 7 w Prudniku

70 zł / za jedną godzinę

Boisko sportowe na stadionie przy ul. Włoskiej w Prudniku

70 zł / za jedną godzinę

Boisko sportowe w Niemysłowicach

70 zł / za jedną godzinę

Boisko sportowe w Łące Prudnickiej

70 zł / za jedną godzinę

Boisko sportowe w Moszczance

70 zł / za jedną godzinę

Boisko sportowe w Szybowicach

55 zł / za jedną godzinę

Boisko sportowe w Czyżowicach

55 zł / za jedną godzinę

Boisko sportowe w Rudziczce

55 zł / za jedną godzinę

Boiska sportowe wykorzystywane w celach sportowych przez kluby i stowarzyszenia sportowe korzystające z noclegów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku

Boiska sportowe na stadionie przy ul. Kolejowej 7 w Prudniku

100 zł / za jeden dzień

Boisko sportowe na stadionie przy ul. Włoskiej w Prudniku

100 zł / za jeden dzień

Boisko sportowe w Niemysłowicach

100 zł / za jeden dzień

Boisko sportowe w Łące Prudnickiej

100 zł / za jeden dzień

Boisko sportowe w Moszczance

100 zł / za jeden dzień

Boisko sportowe w Szybowicach

100 zł / za jeden dzień

Boisko sportowe w Czyżowicach

100 zł / za jeden dzień

Boisko sportowe w Rudziczce

100 zł / za jeden dzień

Orliki

Orlik w Parku Miejskim w Prudniku

Ogólnodostępne

 - nieodpłatnie zgodnie z harmonogramem ASiP

Korty tenisowe

Korty tenisowe przy ul. Kolejowej 7 w Prudniku

50 zł / za jedną godzinę / przy obsłudze ASiP***

5 zł / za jedną godzinę / przy obsłudze własnej***

Korty tenisowe w Parku Miejskim w Prudniku

Ogólnodostępne nieodpłatnie zgodnie z harmonogramem ASiP

Budynek użyteczności publicznej w Moszczance

Wynajem w celach komercyjnych, niezwiązanych z działalnością sportową

60 zł / za jedną godzinę

 

Wynajem w celach niekomercyjnych oraz związanych z działalnością sportową 

30 zł / za jedną godzinę

* sauna czynna od poniedziałku do środy od godziny 14:00

**nie dotyczy klubów sportowych i stowarzyszeń będących gospodarzem danego obiektu

***szczotkowanie kortu, malowanie linii

Weteran i weteran poszkodowany korzystają z hali sportowych, siłowni i pływalni, będących z zasobie jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z art. 30a Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o którym wyżej mowa, jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego.

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie