04.01
2022

Podsumowaliśmy rok 2021

Przedstawiamy materiał filmowy oraz serię infografik, które podsumowują najważniejsze wydarzenia oraz działania podejmowane przez Agencję Sportu i Promocji w Prudniku w roku 2021.

Za nami niesamowity rok, w którym sporo się działo. Dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich i budżetu państwa, oraz przy wsparciu finansowym Gminy Prudnik, realizowaliśmy różnego rodzaju projekty.
Niezmiennie głównym obszarem naszej aktywności była organizacja imprez sportowych oraz innych atrakcji (jak np. pikniki czy gry terenowe), propagujących aktywne formy spędzania wolnego czasu, dedykowanych osobom w każdym wieku, zarówno młodszym jak i starszym. Kiedy nie pozwalały na to ograniczenia pandemiczne - proponowaliśmy zdalne i zindywidualizowane formy aktywności fizycznej.
Oprócz podnoszenia sprawności fizycznej i integracji społeczności lokalnej, celem tych działań było także ożywianie sportowej i pozasportowej współpracy pomiędzy mieszkańcami po obu stronach pogranicza polsko-czeskiego.
Zakupiliśmy ponadto różnego rodzaju sprzęt na potrzeby organizacji imprez i zawodów sportowych, a także nowe wyposażenie do obiektów sportowych ASiP.
Realizowaliśmy różnorodne przedsięwzięcia, promujące walory turystyczne, potencjał i dziedzictwo kulturowe Prudnika i okolic, w których efekcie m.in. stworzona została aplikacja mobilna Gminy Prudnik, a światło dzienne ujrzały nowe wydawnictwa.
Podejmowaliśmy także starania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa lokalnej społeczności, m.in. poprzez zakupy sprzętu ratowniczego, oraz organizowanie zajęć szkoleniowych dla mieszkańców i instytucji. 

Zachęcamy do obejrzenia filmu i grafik podsumowujących nasze najważniejsze działania w minionym roku.
Dziękujemy, że byliście z nami - bez Was nasza praca nie miałaby sensu.

ASiP_rok_2021_podsumowanie_01.pngASiP_rok_2021_podsumowanie_02.pngASiP_rok_2021_podsumowanie_03.pngASiP_rok_2021_podsumowanie_04.pngASiP_rok_2021_podsumowanie_05.pngASiP_rok_2021_podsumowanie_06.pngASiP_rok_2021_podsumowanie_07.pngASiP_rok_2021_podsumowanie_08.pngASiP_rok_2021_podsumowanie_09.pngASiP_rok_2021_podsumowanie_10.png

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie