28.11
2022

Realizacja projektu „Udostępnianie kulturowego i przyrodniczego potencjału miast partnerskich Krnova i Prudnika”

Jednym z przedsięwzięć o charakterze transgranicznym, realizowanych przez Agencję Sportu i Promocji w Prudniku w roku 2021 oraz 2022, był projekt pn. „Udostępnianie kulturowego i przyrodniczego potencjału miast partnerskich Krnova i Prudnika”.
Jak sama nazwa wskazuje, głównym założeniem projektu było udostępnienie naturalnego i historycznego potencjału czesko-polskich miast partnerskich Krnova i Prudnika. Realizacja projektu przywróciła historyczną trasę na Cvilín, podniosła walory przyrodnicze potencjału na Ježníku w Prudniku natomiast zostały utworzone 3 ścieżki edukacyjne nordic walking przeznaczone do uprawiania nordic walking. Trasy zostały odpowiednio oznakowane tablicami kierunkowymi, przy ich przebiegu stanęły również tablice informacyjne promujące walory historyczne i przyrodnicze oraz wskazujące ich przebieg. Trasy swój bieg rozpoczynają na błoniach Sanktuarium Św. Józefa w Prudniku Lesie., w zależności od wybranego poziomu trudności turyści mogą się udać na 2,8 km, 4,8 km oraz 10 km spacer ścieżkami nordic walking lasu prudnickiego. 

 

tablica_3.jpeg


PDFmapka.pdf (896,25KB)
PDFopawskie-nordik-walking.pdf (351,76KB)

 


Realizacja projektu pozwoliła uatrakcyjnić kolejną przestrzeń naszego miasta. Przy skrzyżowaniu ul. Łokietka
z Mieszka I zostały zamontowane urządzenia sportowo – rekreacyjnych a wśród nich dwie trampoliny zewnętrzne, drabinka pozioma, urządzenie linarne – piramida, drążki gimnastyczne, zestaw sprawnościowy oraz czworobok linowy.  Przy urządzeniach stanęły dwie tablice. Na jednej znajduje się informacja o wsparciu ze środków UE, druga natomiast zawiera informację o walorach przyrodniczych i kulturowych obszaru tj. informację o dawnych stawach zamkowych, promenadzie oraz stawach gondolowych, które kiedyś znajdowały się w tym miejscu. Teren dodatkowo został objęty monitoringiem.


 


W dniu 8 października nastąpiło uroczyste przejście ścieżek nordic walking. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele obu miast Krnova i Prudnika. 


 

Projekt „Udostępnianie kulturowego i przyrodniczego potencjału miast partnerskich Krnova i Prudnika” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa „Przekraczamy granice”, za pośrednictwem Euroregionu Pradziad.

logotypy UE EFRR EP.jpeg

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie