18.01
2023

Realizacja projektu „Świąteczny blask”

Jednym z przedsięwzięć o charakterze transgranicznym, realizowanych przez Agencję Sportu i Promocji w Prudniku w roku 2022, był projekt pn. „Świąteczny blask”.

Projekt w głównej mierze miał na celu promocję Jarmarków Bożonarodzeniowych w Krnovie oraz w Prudniku oraz wzmocnienie integracji społecznej na poziomie lokalnym oraz rozwój turystyki poprzez promocję dziedzictwa kulturowego i tradycji bożonarodzeniowych. Poprzez obustronny udział w jarmarkach mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z historią i tradycjami bożonarodzeniowymi na pograniczu polsko-czeskim. W ramach projektu została również wykonana wystawa świąteczna nawiązująca do tradycji i zwyczajów po obu stronach granicy. 

Jarmark świąteczny w Krnovie:

 

Zwieńczeniem projektu było trzydniowe wydarzenie, które odbyło się na prudnickim rynku na początku grudnia, wypełnione było m.in.: występami artystycznymi, polsko-czeskimi świątecznymi warsztatami tematycznymi, konkursami na najlepszy produkt świąteczny i najlepszą potrawę świąteczną oraz prezentacją ozdób i potraw świątecznych.

Przez trzy dni, pomimo mroźnej pogody, w Jarmarku Bożonarodzeniowym udział wzięło wielu mieszkańców. Wielu z nich wyrażało bardzo pozytywną opinię na temat organizacji wydarzenia.

Na potrzeby jarmarku przy prudnickim ratuszu stanął namiot wystawowy, a w nim scena i drewniane stragany dla wystawców. Na zewnątrz namiotu została stworzona strefa gastronomiczna, wraz z miejscem na ognisko, które było miejscem integracji mieszkańców.

 

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotograficzna, ukazująca tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe na pograniczu polsko-czeskim. Były to wydrukowane stojaki na płótnie przedstawiające wystroje domów po stronie polskiej i czeskiej, tradycyjne potrawy świąteczne, obrzędy obchodzone po obu stronach granicy.

 

Na Jarmark Bożonarodzeniowy zostali zaproszeni przedstawiciele Krnova, którzy dzięki uprzejmości Muzeum Ziemi Prudnickiej mogli oprócz udziału w Jarmarku mogli również zwiedzić nasze miasto wraz z przewodnikiem Panem Januszem Stolarczykiem.

 

Jarmark Bożonarodzeniowy odbył się w ramach projektu „Świąteczny blask”, który realizowany jest za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa „Przekraczamy granice”.

logotypy UE EFRR EP.jpeg

Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie